Toimintatavat

Toimivassa työyhteisössä tuottavuus on huipussa.  Uskomme ”Minä keksimme yhdessä” ajatteluun  toimintatapojen kehittämisessä. 

Action learning on tehokkain menetelmä viedä uusia työtapoja käytäntöön. Tänä päivänä kaikki tarvittava tieto on tarjolla.  Käytäntöön vienti on suurin haaste.  Kokonaisvaltaisissa muutosprojekteissa ei ole oikotietä.  Tarvitaan oikea asenne ja motivaatio, jotta voidaan omaksua uusia asioita.  Edelläkävijöiden esimerkit vahvistavat uskoa tulevaan ja myös epäilevät ”Tuomaat” lähtevät mukaan.

MMC:n prosessivalmennus on menetelmä, jonka avulla ihmiset saadaan mukaan toiminnan kehittämiseen.  Työryhmätyöskentelyn kautta työntekijät saavat itse keksiä parhaat käytännöt ja näin he myös sitoutuvat sovittuihin käytäntöihin paremmin.  Yksilön kehittämisen tavoitteena on aina suorituksen parantaminen. Suorituskyky on persoonan, osaamisen ja työtehtävien yhteensovittamista. 

Jatkuvan parantamisen periaate tarvitsee polttoaineeksi oikean asenteen sekä halun kehittyä.  Tarjoamme  henkilökohtaisen kehittämisen tueksi luotettavat ja helppokäyttöiset arviointimenetelmät. ProfileXT-arviointi antaa hyvän pohjan yksilölliselle valmentamiselle.  Teemme ryhmävalmennusta sekä henkilökohtaista koutsausta.

Rekrytointiprosessimme sisältää soveltuvuusarvioinnin lisäksi aina ohjeistetun sisäänajovalmennuksen.

Työyhteisöjen kehittämisessä hyödynnämme useita arviointimenetelmiä. 

Toimintatapojen kehittämisen palveluihimme sisältyy mm.

Esimiesvalmennus

Innovoima-aloitejärjestelmä

OK-analyysi

Prosessivalmennus

Rekrytointi