Johtaminen

Johtamisella on ratkaiseva merkitys yrityksen menestymisessä.  Tutkimusten mukaan huippujohtaja saa orgaisaatiosta irti kaksinkertaisen tuloksen verrattuna alisuorittavaan kolleegaansa.  Hyvä esimies ei ole ”yhden koon johtaja”, joka soveltaa kaikkiin alaisiinsa yhtä ja samaa metodia.  Tuntemalla johdettavansa paremmin, pystyy heille myös antaamaan enemmän.  Me kutsumme tätä ”yhteensopivuustilaksi”.  Ainutlaatuinen Managerial Fit-konsepti tarjoaa tähän luotettavan menetelmän.

Checkpoint 360-menetelmän avulla yritys voi arvioida johdon ja esimiesten johtamistaidot .  Arvioinnin perusteella voidaan luoda yksilölliset kehittämisohjelmat esimiehille ja seurata henkilökohtaista kehittymistä. 

Checpoint 360 on oivallinen työkalu valmentaa esimiehet johtamaan oikeita asioita oikealla tavalla.

Johtamisen kehittäminen käsittää mm. 

Johtamisarviointeja

Johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä

Muutosjohtamisen valmennusta

Strategiakonsultointia sekä

Talent Management-ohjelmia