Asiakkuudet

Asiakkuuteen panostaminen kannattaa aina.  Asiakkuuksien johtamisen perustana on MMC:n kehittämä Asiakkuuden hallinnan prosessi, jossa yhdistyvät strategia, segmentointi sekä asiakkuusprosessi saumattomaksi kokonaisuudeksi. 

Myyntiprosessin arviointikonseptimme kertoo yrityksen kokonaistilanteen myyntityössä ja luo mitattavan perustan toiminnan kehittämiselle.  Arviointia on käytetty lähes 200 yrityksen myyntityön mittaamisessa.

Myynnin suorituskykyarviointi on menetelmä, jolla selvitämme myyntiorganisaation nykytilan ja mahdollisuudet kasvattaa myyntiä.

Myyntitiimissä on aina huippuja ja alisuorittajia.  Yrityksen tuloksen kannalta on elintärkeää tunnistaa suorituserojen taustalla olevat syyt.  PXTSales-arviointi antaa myyjäkohtaisen tiedon myyntijohdon käyttöön.  Yksityiskohtainen raportointi auttaa esimiestä valmentamaan myyjää parempiin suorituksiin.

 

Asiakkuuden kehittäminen sisältää mm. seuraavat palavelut:

 

Asiakas on 1 asiakaspalveluvalmennus

Asiakastutkimukset

Asiakkuuden hallinta ( CRM )-konseptoinnin

Myyntiprosessin arviointi

MMC Sales School myyjien valmennusohjelma