Miten saat organisaatiomuutoksella aikaan nopeita tuloksia

Kun yritys muuttaa suuntaa on nopeus valttia.  Organisaation työteho laskee ja ihmiset alkavat vilkuilla muualle, kun he aistivat muutoksen tuulet.  Miten sitten toimia viisaasti, kun olemme tässä tilanteessa?


 

Eräs suurehko organisaatio oli tilanteessa, että vanha toimintatapa oli muutettava.  Jatkaminen vanhalla tavalla olisi merkinnyt kuihtumista.  Kun uusi visio ja strategia oli päätetty oli tärkeää saada muutos välittömästi käyntiin. 

Yritys päätti laittaa johtoryhmän paikat hakuun.  Miksi näin tehtiin?  Johdon kanssa tekemämme analyysi osoitti, että uusi visio edellytti muutoksia johtamisen kompetensseissa.  Laadimme yhdessä johdon kanssa tavoiteprofiilin johtoryhmän jäsenille.  Arvioimme hakijat suhteessa tavoiteprofiiliin ja valitsimme uuden johtoryhmän.

Tästä oli se hyöty, että valitut ymmärsivät miksi he tulivat valituiksi ja mitä heiltä odotettiin.  Valitsematta jääneet ymmärsivät miksi he eivät tulleet valituiksi tähän positioon, mutta saivat myös palautteen omista vahvuuksistaan jatkoa ajatellen.

Koska muutoksen jalkautukseen tarvittiin lisää resursseja pistettiin hakuun liiketoimintayksiköiden johtoryhmäpaikat.  Tämä vaihe toteutettiin ym. tavalla ja tuloksilla. Nämä kaksi vaihetta pystyttiin toteuttamaan hyvin lyhyellä aikataululla ja itse muutostyöhön päästiin nopeasti.

Organisaatiomuutos on edennyt mallikkaasti.  Muutosjohtajat ovat onnistuneet jalkautuksessa erinomaisesti ja tulokset näyttävät hyviltä.  Mistä tämä sitten johtuu?  Ensinnäkin johto kykeni kiteyttämään vision ja strategian yksinkertaiseen ja ymmärrettävään muotoon, joka oli helppo jalkauttaa työntekijöille.  Toiseksi johto ymmärsi, että tämä ei onnistu jos ei puututa johtamisen kompetensseihin. 

Uudistamalla johtoresurssit, löysimme parhaat muutosjohtajat tekemään jalkautusta.  Tämä sama työ jatkuu kun valitsemme ihmisiä uusiin positioihin, vanhoilla kompetensseilla ei enää menesty.

Jos olet suunnittelemassa isoa tai pienempää muutosta ja haluat siihen nopeutta ja hyviä tuloksia ota yhteyttä hannu.raty@mmc.fi tai soita Hannu Räty p.0500-407147.