Johtaminen on taitolaji

Syksy saapuu Suomeen ja väriloisto on parhaimmillaan. Taloustilanne on kaksijakoinen. Toisaalta vanhaa teollisuutta poistuu ja saneerauksia tehdään. Toisaalta uusia piristäviä uutisia mm. laivanrakennusteollisuudesta tulee silloin tällöin. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Suomalainen talouselämä elää monella sektorilla muutoksen keskellä. Tämä vaatii paljon niin suomalaisilta työntekijöiltä kuin johtajiltakin. Hyvä johtaja pystyy mukautumaan erilaisiin tilanteisiin ja saamaan organisaatiostaan parhaan ulos. Tutkimusten mukaan huippujohtajan organisaatio tekee jopa kaksinkertaista tulosta alisuorittavaan kollegaansa verrattuna.

Mistä tämä johtuu? Huippujohtaja tuntee organisaationsa ja tietää mitä siltä haluaa. Kun alaisten kyvyt ja motivaattorit ovat tiedossa, organisaatio on yhtenäisempi, sitoutuneempi ja tekee parempia tuloksia. Me MMC:llä kutsumme tätä yhteensopivuustilaksi. Ainutlaatuisen Managerial Fit-konseptimme avulla Teidänkin organisaationne voi saada luotettavia tuloksia organisaation tuloksentekokyvystä.

Myös johtajan taidoilla on merkitystä. Vaikka hän tuntisi organisaation hyvin, pitää sitä osata johtaa. Checkpoint 360 on luotettava arvio johdon ja esimiesten johtamiskyvykkyyksien säännölliseen mittaamiseen. Näin voidaan muodostaa kokonaiskuva yrityksenne johtamiskompetenssista ja hioa yksilöllisiä kehittämisohjelmia kunkin johtajan yksilöllisten tarpeiden ja yrityksen yhteisten tarpeiden mukaan.

Ota meihin yhteyttä. Hiotaan johtamisenne huipputasolle jo tänään!

Tuomas, MMC
tuomas.raty@mmc.fi
050 381 8001