Asiantuntijablogi

<< <  Sivu 3 / 3


TUOTTAVUUSVAJETTA KORJAAMAAN

Tutkijoiden mukaan meillä on kansantaloudessa 8%:n tuottavuusvaje.  Toisin sanoen työn tehokkuutta pitää lisätä tai palkkoja laskea tämän verran.  Yritysjohto ei voi vaikuttaa paljonkaan kansantalouden isoon kuvaan, mutta oman yrityksen tuottavuuden esteitä voi poistaa.HARMAA PANTTERI

Tilastot kertovat, että yli 50-vuotiaiden työllistyminen on hankalaa.  He ovat tehneet pitkän työuran ja kokemusta on karttunut.  Muutoksessa heihin kohdistuu usein irtisanomisen riski.  Voi olla, että ikääntyvä työtekijä ei pääse enää niihin tavoitteisiin, joita johto odottaa.  Myyntityössä tämä näkyy mm. myyntikäyntien vähenemisenä, osa asiakkuuksista taantuu tai loppuu henkilövaihdosten vuoksi. Tapasin menneellä viikolla erään vientiyhtiön myyntijohtajan.  Hän valitteli sitä, että hänellä on muutamia pitkään talossa olleita avainasiakkuusjohtajia jotka hoitavat merkittäviä asiakkuuksia, mutta eivät millään tahdo lähteä mukaan uusiin myyntihankkeisiin.NUORI LEIJONA

Viimeaikoina olen keskustellut joidenkin asiakkaiden kanssa nuorten, juuri työuraansa aloittelevien työntekijöiden johtamishaasteista.  Usein heidän suhtautuminen työhön on erilaista kuin vanhempien kollegoiden.   He arvostavat omaa aikaa ja eivät välttämättä sitoudu työpaikkaan loppuelämäkseen.  Usein olen kuullut kutsuttavan työtä projektiksi.Suomen menestyminen vaatii keinoja tehdä asioita fiksummin ja paremmin. Väestö ikääntyy ja työelämästä katoaa paljon hyvää työvoimaa. Helsingin kaupunki on tehnyt hyvää työtä työurien pidentämiseksi. Kaksi vuotta on paljon lisää työaikaa.


MMC:n toteuttama Suomen Parhaat Myyntikäytännöt 2013 tutkimus on juuri valmistunut.


MMC uutiset

Sivu 1 / 3  > >>


Málagan talousalue espanjassa tarjoaa monia mahdollisuuksia liiketoiminnan kannattavaan kasvattamiseen.  Málagan etuna on hyvä logistinen sijainti. Lentokentältä on suoria lentoja yli 125 maahan. Nopeat junayhteydet Madridiin ja Barcelonaan tekevät matkustamisesta helppoa ja selkeää.  Málagan maakunta tarjoaa yrityksille halvan ja hyvin koulutetun työvoiman. Asuminen, vuokrat ja elinkustannukset ovat myös alhaisemmat kuin monissa Euroopan maissa. Yrityksesi voi säästää helposti 30-50% verrattuna nykyisiin kustannuksiin.

Kun yritys muuttaa suuntaa on nopeus valttia.  Organisaation työteho laskee ja ihmiset alkavat vilkuilla muualle, kun he aistivat muutoksen tuulet.  Miten sitten toimia viisaasti, kun olemme tässä tilanteessa?MMC järjestää aamukahvin Hanasaaressa torstaina 5. helmikuuta 2015. Tilaisuudet keskittyvät ajankohtaisiin business-teemoihin ja Sinun liiketoimintasi haasteisiin. Tervetuloa!


Haluatko kouluttaa henkilöstöäsi nopeasti ja kustannustehokkaasti? Lähetä ammattilaisesi MMC:n julkiselle kurssille. Pidämme intensiivisen tehopäivän, jonka aikana työntekijäsi saa lisäelementtejä päivittäiseen tuloksentekoon.


Yhteistyökumppanimme Profiles International Finland järjestää syksyn aikana Talent Management aamukahveja ympäri Suomea. Tervetuloa!


Haluatko kouluttaa henkilöstöäsi nopeasti ja kustannustehokkaasti? Lähetä ammattilaisesi MMC:n julkisille kursseille. Pidämme intensiivisen tehopäivän, jonka aikana työntekijäsi saa lisäelementtejä päivittäiseen tuloksentekoon.


Organisaatioilla on jatkuva haaste löytää oikeat ihmiset oikeisiin positioihin. Tärkein ja arvokkain yrityksesi resurssi kannattaa valita oikein. Profilesin työkaluilla mahdollisuutesi löytää huippuosaajia parantuu merkittävästi.


Maailma muuttuu ja markkinatilanne elää. Mitä tehdään kun 20% myynnistä "häviää jonnekin"?


Haluatko kouluttaa henkilöstöäsi nopeasti ja kustannustehokkaasti? Lähetä ammattilaisesi MMC:n julkisille kursseille!


Miksi myynti ei vedä? Millä saan myyntiorganisaationi saavuttamaan asetetut tavoitteet? Mikä toimii parhaiten yksittäisen myyjän motivoimiseksi?